5 vragen en antwoorden over de slaapkliniek

05 december 2022

In de slaapkliniek kan u terecht voor alle problemen die de slaap verstoren. Dit geldt niet alleen voor patiënten die lijden aan slapeloosheid, maar ook voor mensen die ondanks een schijnbaar goede nachtrust, toch moe of slaperig zijn overdag.

 

1.Wat is een slaapkliniek?

Slaapproblemen komen vaak voor. In de slaapkliniek kan je terecht voor verschillende slaapproblemen zoals snurken, stoppen met ademen tijdens de slaap, overdreven slaperigheid overdag, slapeloosheid, periodisch beenbewegen, onverkwikkende slaap etc.

De slaapkliniek bestaat uit een gespecialiseerd team van artsen (longartsen, neus-keel-oor-artsen, neurologen) en paramedici (verpleegkundigen, psychologen). 

 

2.Wat is een slaaponderzoek?

Na raadpleging bij één van de artsen van de slaapkliniek of op vraag van je huisarts of verwijzend specialist kan een slaaponderzoek gepland worden via het secretariaat longziekten. Bij een slaaponderzoek of polysomnografie worden vele signalen gemonitord zoals de hersenactiviteit, de ademhaling, het hartritme, de beenbewegingen.

 

3. Hoe verloopt een slaaponderzoek in de praktijk?

Voor het slaaponderzoek wordt gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Dit kan online of op papier.

Het slaaponderzoek gaat door in het slaaplabo campus Rumbeke. Je wordt om 19 uur verwacht in de lobby. De verpleegkundige begeleidt je naar je kamer. Een klein toestel wordt vastgemaakt op de borstkas en er worden een aantal electroden vastgekleefd op je hoofd, gezicht en borst. Daarnaast krijg je een sensor aan je vingertop om het zuurstofgehalte te volgen. Er worden ook nog sensoren aangebracht ter hoogte van je voeten om beenbewegingen te registreren. Een soort ‘neusbrilletje’ volgt je ademhaling op.

Nadat je bent geïnstalleerd, krijg je nog de tijd om wat te ontspannen en ga je op het gewone uur gaan slapen. Ben je gewoon slaapmedicatie in te nemen voor het slapengaan, breng deze dan zeker mee.

’s Nachts controleert de verpleegkundige de gegevens van alle patiënten. Je wordt zelfs met een infrarood-videocamera de hele nacht opgevolgd.

’s Ochtends wordt je verlost van alle sensoren, kan je een douche nemen en ontbijten. 

Het resultaat van het slaaponderzoek wordt binnen de twee weken doorgestuurd naar de huisarts en/of de verwijzende arts.

>> Bekijk hier hoe het eraan toegaat bij een slaaponderzoek.

 

4. Wanneer is een slaaponderzoek aangewezen?

Een slaaponderzoek is vooral aangewezen bij klachten van overdreven slaperigheid  of vermoeden dat je 's nachts geregeld stopt met ademen.

Ook bij slapeloosheid en abnormale moeheid kan een slaaponderzoek soms interessante informatie opleveren, zeker als er een vermoeden is van een onderliggende slaapstoornis. Een slaaponderzoek is niet steeds zinvol bij slapeloosheid of abnormale moeheid.

 

5. Wat is obstructief slaapapneusyndroom?

Tijdens de slaap ontspannen zich de spieren in je hele lichaam, ook de tong- en keelspieren.

Bij patiënten met obstructief slaapapneusyndroom” (OSAS) wordt de keelholte tijdens de slaap bij herhaling zo nauw dat de ademhaling stokt. Deze vernauwing van de keelholte gaat meestal ook gepaard met luid snurken.

Een ademhalingsstop wordt beëindigd door een korte (meestal onbewuste) ontwaakreactie. Als deze “stops” zich frequent voordoen, leidt dit tot een slechte slaapkwaliteit met vermoeidheid en slaperigheid overdag tot gevolg.

Daarnaast klagen patiënten met OSAS ook vaak van luid storend gesnurk, woelige en oppervlakkige slaap, ochtendlijke hoofdpijn, droge keel en ook ’s nachts moeten opstaan om te plassen.

De behandeling van OSAS hangt af van de ernst en de klachten. Bij ernstig OSAS met klachten van slaperigheid is CPAP (“continuous positive airway pressure”) vaak de eerste keuze behandeling. Patiënten slapen met een masker en een toestel dat lucht blaast. In geselecteerde gevallen kan ook een heelkundig ingrijpen (door de kaakchirurg of neus-keel-oor-arts) de beste optie zijn. Soms kan een mondapparaat soelaas brengen. Bij overgewicht is vermagering steeds aangewezen al dan niet begeleid door een multidisciplinair team.

Lees ook

09 november 2023

Wereld COPD dag op 15 november

13 juni 2023

Welkom Professor Dirk Pevernagie!

Genetisch onderzoek
02 maart 2023

Genetisch onderzoek voor zeldzame longaandoeningen