Longkanker

Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardig gezwel (=tumor) in het longweefsel of de luchtpijp. Doordat kwaadaardige cellen via het bloed en de lymfeklieren kunnen bewegen, kan longkanker zich ook naar andere organen verspreiden en uitzaaiingen (= metastasen) veroorzaken. Er bestaan verschillende soorten longkanker.

Er zijn twee hoofdsoorten longkanker: niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker.

De ernst van de ziekte (ofwel de prognose) alsook de behandeling wordt in sterke mate bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van diagnose. Om dit stadium te bepalen gebeuren in het begin van de diagnose meerdere onderzoeken (bvb CT scan, NMR scan, botscan, PET-CT scan, …)

Stadium I en II: enkel tumor in de long

Stadium III: tumor in de long en in de klieren tussen beide longen

Stadium IV: tumor in de long met uitzaaiing(en) in andere organen

 

Cijfers over longkanker

In België worden per jaar bij ongeveer 8000  mensen longkanker vastgesteld. Longkanker komt gemiddeld tussen de 55 en 80 jaar voor.

Niet-kleincellige longkanker komt het vaakst voor, kleincellige longkanker beduidend minder.

Ongeveer 20-25% van de longtumoren bevindt zich bij diagnose in stadium I of II, 20% in stadium III, terwijl de meerderheid zich in stadium IV bevindt. 

 

Klachten

Longkanker kan verschillende klachten geven. De klachten zijn afhankelijk van de plaats van de tumor, de grootte tumor en de eventuele uitzaaiingen.

Soms wordt longkanker eerder per toeval ontdekt, zonder dat er ook maar enige klacht is.

Klachten bij longkanker kunnen zijn:

  • verandering in het hoestpatroon (bijvoorbeeld hardnekkige prikkelhoest)
  • bloed in opgehoest slijm
  • kortademigheid
  • vaak terugkerende longontsteking
  • aanhoudende heesheid
  • aanhoudende pijn in de borststreek, rug, of in het gebied van de schouders

 

Behandeling

Bij longkanker onderscheiden we verschillende vormen. Om te kunnen bepalen welke behandelingen we aan u kunnen voorstellen, moet uw specialist weten uit welke soort cellen de tumor is ontstaan, of er bepaalde “mutaties” aanwezig zijn in de tumor (zie ook de video voor meer info) en in welke mate de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Er gebeuren bij de diagnose dan ook verschillende onderzoeken. Alle resultaten van deze onderzoeken worden wekelijks in een teamoverleg besproken, waarop ook uw huisarts uitgenodigd wordt. Daar wordt dan beslist welke behandeling voor u de beste zou zijn.

 

Teamwerk

De behandeling van longkanker is teamwerk, waarbij niet alleen verschillende artsen-specialisten betrokken zijn, maar ook verpleegkundigen, sociale dienst, psychologen, diëtisten, studieteam, palliatief support team en spirituele dienst.

Wij dringen ook aan op een goed contact met de huisarts, wat belangrijk is van bij de diagnose en gedurende het hele verdere behandelingstraject. 

 

Heelkunde of chirurgie

Indien de tumor zich enkel in de long bevindt en dus niet uitgezaaid is wordt de tumor bij voorkeur door de longchirurg verwijderd. Soms dient voorafgaand aan de operatie of nadien nog chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie (bestraling) gegeven te worden. 

 

Radiotherapie of bestraling

Indien een longoperatie te risicovol is, kan een niet uitgezaaide longtumor ook bestraald worden.

Als een tumor zich niet alleen in de long bevindt, maar ook in klieren tussen beide longen, bestaat de behandeling in principe uit zowel chemotherapie als radiotherapie, met soms nadien nog immunotherapie.

Ook een uitzaaiing (metastase) van een longtumor kan bestraald worden, als die uitzaaiing bepaalde klachten veroorzaakt (bvb pijn door een uitzaaiing in het bot).

 

Chemotherapie en immunotherapie

Uitgezaaide longtumoren worden doorgaans behandeld met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie van beide. Ongeveer 15% van de patiënten met een uitgezaaide longkanker komen in aanmerking voor een behandeling met een soort chemo-pil.

 

Studiebehandelingen

Alhoewel er veel vooruitgang gemaakt is in de behandeling van longkanker, blijft dit nog steeds een ernstige aandoening. Het team van AZ Delta wil dan ook meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingen. Om die reden worden ook vaak studiebehandelingen aangeboden. Meer info over de studiebehandelingen kan gevonden worden op pagina Lopende studies Pneumologie van AZ Delta.

U kan ook steeds contact opnemen met ons studieteam via Melissa Masschelin of Lore Carton.

 

Palliatieve zorgen

Naast puur medische behandelingen is er ook oog voor behandelingen om een zo goed mogelijke levenskwaliteit te behouden in het geval van een ongeneeslijke longkanker.

Dit noemen we “palliatieve zorgen”. Vaak wordt “palliatief” verward met “terminaal”, wat niet hetzelfde is. “Terminaal” betekent de laatste fase van het leven, terwijl palliatieve zorgen best zo vroeg mogelijk opgestart worden, van bij de diagnose van een stadium IV longkanker.

Meer info over palliatieve zorgen in het algemeen vindt u op de website van Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, meer specifieke informatie voor de regio West-Vlaanderen vindt u op Palliatieve zorg West-Vlaanderen.

 

Digitaal zorgpad voor longkanker

Tijdens de behandeling worden onze longkankerpatienten gevolgd in een “digitaal zorgpad”; waarbij er wekelijks per email gevraagd wordt of er bepaalde bijwerkingen zijn. Indien dit het geval is, krijgt uw zorgteam automatisch een verwittiging. U kan ook aangeven of u wenst gecontacteerd te worden voor een bepaald probleem. Dit zorgpad voor longkanker werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met uw huisartsen. Als u bij hen op de raadpleging gaat, kunnen zij in hun dossier steeds ook terugvinden welke behandeling u krijgt en welke ongemakken u de voorbije weken gemeld heeft. Meer info hierover vindt u in de digitale versie van ons tijdschrift Delta+ en in onderstaande video.

 

Patiëntenvereniging

Indien u contact wil leggen met mensen die ook in behandeling zijn of geweest zijn voor longkanker kan u terecht bij een lotgenotengroep bij Alles over kanker.

 

Meer informatie

U kan ook surfen naar de website van “Kom op tegen kanker” alwaar u de mogelijkheid krijgt om kankeronderzoek te ondersteunen.