Dr. Kris Carron

Mijn diploma geneeskunde heb ik behaald aan de Universiteit van Gent in het jaar 1989. Daarna vervulde ik mijn legerdienst op de luchtmachtbasis van Koksijde (lid van het “search- en rescue-team”).

Voor mijn specialisatie longziekten volgde ik mijn opleiding in Gent bij wijlen  prof. dr. R. Pauwels  (3 jaar UZ Gent). Mijn erkenning als longarts bekwam ik in het jaar 1997. 

Eén jaar volgde ik opleiding spoed- en intensieve zorgen in Kaapstad (Tygerbergziekenhuis)

Na mijn opleiding heb ik een bijkomende opleiding gekregen voor interventionele longziekten bij prof. dr. M. Noppen (UZ Brussel). Mijn bijzondere interesse gaat uit naar het uitvoeren van interventies in het domein van  longkanker en longemfyseem.

Dokter Kris Carron

Bijkomende vorming

  • Interventionele longziekten
  • Thoracale oncologie

Bijkomende functies

  • Lid van de  werkgroep endoscopie van de “Belgische vereniging voor longziekten”
  • Lid van de "European respiratory society"
  • Lid van het palliatieve zorgteam van AZ Delta
  • Hoofdonderzoeker in het domein van de bronchoscopische longvolumereductie